Potřebuji propojit firemní systémy

Potřebuji propojit firemní systémy

Systém pro řízení projektů (ERP)

Navštivte náš Facebook

Potřebuji propojit firemní systémy

V dnešní době existuje řada ERP řešení, které se snaží evidovat velké množství rozličných informací o různých aktivitách společnosti.

Otázkou v tomto směru je, zda máte opravdu veškeré potřebné informace o Vašich projektech na jednom místě, které je snadno dostupné pro zaměstnance v kanceláři i v terénu. A pokud ano, umí váš dosavadní systém pružně reagovat na Vaše aktuální potřeby a požadavky?

 • Většina dnešních robustních řešení se jen velmi těžko přizpůsobuje jednotlivým potřebám společnosti a následně působí na uživatele i samotné zaměstnance poněkud těžkopádně.
 • S řešením Intrexx máte možnost získat systém pro řízení projektů, který bude plně přizpůsoben potřebám vaší společnosti, vašim zaměstnancům a stávajícím zavedeným systémům.
 • Řešení Intrexx snadno propojuje zavedené systémy jakou účetnictví, firemní databáze a jiné úložiště dat, tak aby nároky na zadávání dat byly co nejvíce automatizované.
 • V rámci řešení Intrexx potom určitě oceníte i rychlost přístupu k informacím, ať už jste právě ve své kanceláři, nebo na služební cestě.

Mimo to moc dobře víme, že mobilní přístup je v dnešní době v podstatě nezbytný (více informací zde)

Evidence nákladů a výdajů

Potřebuji propojit firemní systémy

 • V rámci řešení Intrexx můžete tuto evidenci začlenit do vašeho intranetu a propojit ji s řadou zavedených systémů a procesů. Získáte tím aktuální informace o zakázkách, nebo požadavcích na investice i reporty ohledně příchozích faktur.
 • Svá manažerské rozhodnutí budete moci dělat na základě aktuálních informací – aniž byste museli čekat na zdlouhavé vypracování reportů.
 • Veškeré informace budete mít neustále k dispozici, a to i během vašich schůzek mimo kancelář.

Evidence obchodních aktivit společnosti (CRM)

Potřebuji propojit firemní systémy

Nástroj na evidování obchodních aktivit společnosti (neboli CRM – Customer Relationship Management) je v dnešní době nutností.

 • Správně fungující systém pro evidenci obchodních jednání, komunikace s klientem a vše s tím spojené je základním předpokladem úspěchu vašeho podnikání.
 • Takový systém přitom můžete zařídit buď samostatným nástrojem uvnitř společnosti, anebo tento nástroj úzce propojit se všemi ostatními systémy a aktivitami vaší společnosti a veškerá data mít provázaná na jednom místě.
 • Pokud od svého stávajícího systému CRM žádáte stále více a neradi se omezujete ve svých potřebách a požadavcích, je Intrexx tím správným řešením pro vás.

Databáze kontaktů

Potřebuji propojit firemní systémy

Každá společnost má určitě nejméně jednu databázi kontaktů, o kterou se náležitě stará. Co když se ale postupem času z ničeho nic objeví další databáze a najednou jich má společnost více a se všemi pracuje odlišně? Poté se chtě nechtě stane, že informace v jedné databázi neodpovídá té druhé a tak dále.

 • Nesoulad v databázích kontaktů často bývá způsoben tím, že zaměstnanec, který provádí aktualizaci jedné databáze (např. účetní), již nemá možnost aktualizovat druhou databázi (např. CRM).
 • Společnosti pak mají ve svých kontaktech nejasnosti a veškeré činnosti se komplikují – vystavené faktury se vracejí, obálky jsou nedoručitelné a kontaktní osoby neexistují.
 • Řešení je přitom snadné – Intrexx všechny existující databáze vzájemně propojí a bude udržovat evidované kontakty vzájemně aktuální. Navíc umožní jejich snadnou aktualizaci i během obchodního jednání, bez nutnosti přímého přístupu např. k účetnímu systému.