Hledám intranetové řešení

Hledám intranetové řešení

Nástroj pro organizaci práce

Navštivte náš Facebook

Hledám intranetové řešení

  • Nástroj pro zadávání úkolů a aktivit, spolu s jejich řízením a reportováním dokáže snadno zjednodušit život vašich zaměstnanců, zlepšit jejich efektivitu i orientaci v přidělené práci.
  • K přidělenému pracovnímu úkolu je navíc možné se jednoduše dostat i přes mobilní zařízení, a to i při reportování jeho splnění.
  • Transparentní přidělování pracovních úkolů prokazatelně zlepšuje náladu a vzájemné vztahy zaměstnanců na pracovišti.

Dokumentový sklad (DMS)

Hledám intranetové řešení

Využívání sdílených disků i přeposílání dokumentů emailem je v dnešní době přežitkem. Nejenže lze takto o své dokumenty přijít, ale také tímto způsobem stále dokola neúměrně navyšujeme potřeby diskových polí a své dokumenty vystavujeme možnosti přístupu neautorizovaných osob.

Správnou cestou je využívání dokumentových skladů (DMS – Document Managment System).

  • Tyto nástroje umožňují ochranu dokumentů před jejich ztrátou a přístupem nepovolaných osob a zamezují jejich neustálému „přeposílání“.
  • Správně navržený systém umožní hlídat i potřebné údaje v dokumentech, ať už se jedná o datum jejich expirace nebo např. uplynutí platnosti smlouvy.
  • Intrexx vám umožní vytvořit si vlastní datový sklad velmi rychle, a zároveň přesně podle potřeb vaší společnosti.
  • Pokud vaše společnost využívá již zavedený DMS systém, je s řešením Intrexx stále možné využívat potenciál dokumentů i pro jiné aplikace a nástroje. Například robustní řešení M-Files lze integrovat pro potřeby intranetu již během několika málo minut.